Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Missing People

Den 7 oktober träffades 23 nämndemän fysiskt och 5 digitalt på ett Corona-anpassat City Hotell i Jönköping för att lyssna på Therese Jigfjord, operativ chef i Jönköping vid organisationen Missing People.

JNMF hade för första gången deltagare på distans

Missing People startade 2012 i Göteborg , sedan dess finns 62.000 skallgångar registrerade, 80 procent av de eftersökta har hittats vid liv. De som anmälts försvunna är oftast äldre dementa och ungdomar mellan 14-21 år.

Deltagarna satt utspridd i salen

Spännande och intressant . Ett beundransvärt ideellt arbete.

Missing People – Inställt

Onsdagen den 22 april kommer Therese Jigfjord från organisationen Missing People till City Hotell. Medlemsmötet börjar kl 17.30 och fika med fralla och kaka serveras 18.15. På grund av smittorisken så har styrelsen beslutat att ställa in informationskvällen med Missing People som var planerad den 22 april. Vi återkommer med detta arrangemang vid ett senare tillfälle. 

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte den 9 mars kl. 17.30 på City Hotel, Västra Storg. 25A Jönköping

QR Kod Swish

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse 2019
 6. Kassaredogörelse 2019
 7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2021
 14. Rapporter från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Årsmötesgäst är Jimmy Svärdhagen, nämndeman och trollkarl som berättar och underhåller.

För att kunna förbereda förtäring, hotellets kvällsbuffé, är vi tacksamma om du anmäler deltagande till Anders Källner, and.kallner@gmail.com eller via SMS 073-44 88 900 senast den 4 mars. Du som ännu inte har betalt in medlemsavgift för 2020, var vänlig betala in på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37.