Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Årsmöte 2019

Den 13 mars hade Jönköpings Nämndemannaförening årsmöte på City Hotel.

Omvald ordförande Gerd Pettersson tackar Förbundsordförande Linda von Beetzen med en liten gåva från Vätterbyggden

Mötet gästades av Förbundsordförande i Nämndemännens Riksförbund Linda von Beetzen. Linda berättade att det var speciellt tre områden som hon ansåg vara viktiga att lägga ner arbete på. Rekrytering av nämndemän, utbildning och arvodet. Bl a ansåg hon att halvdagsarvodet skulle bort och att 500 krone arvodet skulle indexregleras.

Linda fick svara på många frågor från de 33 medlemmarna som deltog.

Gerd Pettersson står kvar som föreningens ordförande, Joost Kramer vice ordförande, Anders Källner kassör och till ny sekreterare valdes Rosita Edfeldt.

Arne Olofsson avtackades efter många år som sekreterare.

Spännande möte med polis

Thomas Lindström, lokal brottsplatsutredare i Jönköping var vår gästföreläsare vid nämndemannaföreningens sista möte för året. I Jönköping finns 9 kriminaltekniker och 2 tjänstehundar utbildade till att hitta brännbara ämnen samt sperma. Teknikerna arbetar i par och två skift. Det vanligaste arbetsuppgifterna är mängdbrotten såsom stölder och inbrott.

Ambitionen är att alla som drabbats av ett inbrott skall få besök av en tekniker. Thomas berättade att under 2019 kommer Jönköpings polisen få en hund som kan identifiera DNA samt saliv. Thomas tycker att han har världens bästa arbete och berättade om flera lyckade undersökningar med lyckade resultat där gärningsmännen gripits tack vare fingeravtryck, skidspår och dna.
Han påpekade även att den bästa detektiven är allmänheten!

Ett mycket informativt och spännande möte som avslutades med att nämndemannaföreningen bjöd de 26 medlemmarna på jultallrik.

Mötet hölls på City hotell, Jönköping

Boka in i kalendern!

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL

Föreläsning om brottsplatsutredning

Vi träffas tisdagen den 27 november kl 17.30
på City Hotell, Västra Storgatan i Jönköping

då berättar

Thomas Lindström och Berno Löfdahl,

lokala brottsplatsutredare vid polisen i Jönköping, om hur man går tillväga vid en brottsplatsutredning. Efter föreläsningen bjuder föreningen på en enkel jultallrik!

Anmälan senast den 23 november via mail till gerdagnes@hotmail.com

eller SMS 073-332 08 47

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.