Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Vårsol

26 nämndemän besökte hotell City den 5 december för att lyssna på Ann Charlotte Jernberg, verksamhetschef samt Eva Axell, verksamhetsansvarig på HVB – hemmet Vårsol. Vårsol drivs i Frälsningsarméns regi som i år firade 100 års jubileum. 1919 öppnade ”slumsystrarna” barnhemmet Vårsol för barn som förlorat sina föräldrar i Spanska sjukan. HVB hemmet är öppet för ungdomar mellan 16 – 20 år med både stödboende, behandling och utrednings platser. Mycket intressant föreläsning!

Aktivitetsprogram

Tisdag 5 november 2019
Vittnespsykologi
Tid: 17.30
Plats: City Hotel

Torsdag 5 december 2019
Information från Vårsol, HVB hemmet
Tid: 17.30
Plats City Hotel
Jultallrik

Måndag 27 januari 2020
Studiebesök på Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena
Måndag 9 mars 2020

Årsmöte
Information om prostitution och människohandel, av polisen och författaren Simon Häggström
Tid 17.30
Plats: City Hotel

Välkomna till en föreläsning i VITTNESPSYKOLOGI

med KARIN HOLMBOM som bl.a. undervisar i förberedande polis– och kriminalvårdsutbildningar. Hon håller kurser i ämnen som är relevanta för polis– och kriminalvård som innefattar bl.a. vittnespsykologi, förhörsteknik, fysträning, yrkesetik och konfliktkunskap.

Tid: Tisdag den 5 november kl. 17.30
Plats:City Hotel, Jönköping

Program:
Pass 1 (30 min) – Perception: Hur fungerar våra sinnen? Kan sammanhang, förväntningar, kunskap och annat påverka perceptionen? Vad är gestaltlagar? Mentala scheman och scripts påverkar i vittnessammanhang.

Paus, vi bjuder på kaffe & fralla
Pass 2 (50 min) – Kognition och minne: Minnets faser och faktorer som är kopplade till vittne, gärningsperson och situation. Vårt rekonstruktiva minne – olika faktorer som påverkar vittnens prestation.

Avslutningsvis ett case som utgångspunkt för diskussion och sammanfattning.