Studiebesök hos SOS Alarm

sos-alarmDen 6 oktober besökte drygt 10 nämndemän SOS Alarm för ett studiebesök. Vi togs emot av platschefen Mikael Sand. Han gjorde en intressant dragning av SOS Alarms uppgifter. Att antalet inringningar gällande sjukdomsfall och olyckor toppar listan är naturligt men att tredjeplatsen avser önskan av kontakt med jourhavande medmänniska/präst låg närmast i samma nivå var speciellt. Därtill kommer larm för brand och andra insatser från Räddningstjänsten. Vi fick en beskrivande bild av hur SOS Alarm är navet i kontakten med ett 20-tal olika organisationer i vård och räddningsbranschen. Vidare hur SOS Jönköping är sammanflätat med övriga anläggningar i Sverige och hur man utvecklar system för att snabbt få rätt uppgifter om skeende och geografisk plats, för att insatserna skall kunna göras så snabbt som möjligt. Föredraget stöddes av intressanta bilder, medan tillträde till själva verksamhetslokalerna inte var möjligt eller tillåtet. Tack Mikael för ett gott värdskap.