Hos Tullverket

Onsdagen den 18 april genomfördes föreningens studiebesök hos Tullverket i Göteborg.

Efter en övergripande orientering av Tullverkets organisation fick vi ett engagerat föredrag om Tullverkets arbete med bekämpning av narkotikahandeln. Efter lunch så fick vi ta del i intressanta fallstudier inom ramen för brottsbekämpning. Det var illustrativt och spännande att få höra och se, bl.a. övervakningsfilmer som varit avgörande bevismaterial i ett antal fall.

Senare på eftermiddagen så tog vi oss från konferensavdelningen i Nordstan till Majnabbe, dvs plan framför Tysklandsterminalen. Där fick vi dels träffa och bli informerad av ett hundteam, där matte och hunden tränar för att bli ett samspelt ekipage för kontroll av eventuellt narkotikainnehav. Dels hade man riggat upp en skanner, med vilken vi fick se hur man lyste igenom en lastbil. Det bedömdes vara ett värdefullt verktyg att se lönnutrymmen och onaturliga avvikelser i lasten och därmed fånga in olovligt gods.

Med stor tacksamhet minns vi allt jobb som Tullverket gjort och mobiliserat för föreningens och studiebesökets skull.

/Anders Källner