Förbundsstämma med Nämndemännens Riksförbund – NRF

Lokalföreningen i Jönköping representerades denna gång av Gerd Pettersson och Anders Källner. Förhandlingarna var förlagda till Stockholms Rådhus på Kungsholmen, som välkomnade oss till de historiska lokalerna.

Stadssekreteraren Catharina Espmark informerade om utvecklingen i rättsväsendet som sådant, men fick mest uppföljande frågor om nämndemännens ekonomiska villkor. Hon ”hör vad vi säger” och visar förståelse men har inga pengar med sig som besked. Hon förmedlar dock att minister Morgan Johansson är en varm anhängare av nämndemannasystemet som sådant.

Förhandlingarna leddes av Nicholas Nikander, en ung Kf-ordförande från Nynäshamn. Han lotsade igenom svåra procedurer, som stadgeändringar och styrelseval, med bravur.

Den nyvalda styrelsen med ny ordförande Linda von Beetzen, Stockholm, har mycket att ta tag i enligt verksamhetsplanen. Man arbetar med frågor om nämndemännens roll och ställning, samt utbildning. Rekrytering, inte minst av yngre nämndemän är en viktig fråga. Men framför allt ligger trycket på att komma vidare med arbetet för höjda arvoden.

Stämmans ordförande Nicholas Nikander. Foto: Anders Källner

Gerd och Anders flankerar Catharina Espmark. Foto: Anders Källner

Avgående tf ordförande Mats Linder, och tillträdande Linda von Beetzen. Foto: Gerd Pettersson