Är du nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt eller kammarrätt? Jönköpings Nämndemannaförening är din röst. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Jönköpings Nämndemannaförening är sammanslutningen av oss och har till ändamål att utgöra ett kontaktorgan mellan domstolar i Jönköping och mellan oss själva, att verka för en förbättrad kunskap om våra rättigheter och skyldigheter och att ge dig möjlighet till information och studiebesök inom olika samhällsområden som har betydelse för uppdraget. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

Du blir medlem genom inbetalning av medlemsavgiften på 225 kronor till Bankgiro 472-8085. Skriv ditt namn och adress som meddelande. Skicka gärna ett meddelande nedan så vi vet att din betalning är på väg!

  1. Namn *
    * Ditt namn
  2. Epost *
    * Ange en giltig epostadress
  3. Meddelande *
    * Skriv ett meddelande