Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Styrelsen

Gerd Pettersson
Ordförande
Joost Kramer
Vice-ordförande

Nämndeman sedan 2011 och ordinarie medlem i styrelsen sen 2013. Sköter bidragsansökningar.

mobil: 073-4021585

epost: viceordforande@jnmf.se

Anders Källner
Kassör

Nämndeman i tingsrätten

mobil: 0734 48 89 00

epost: kassor@jnmf.se

Rosita Edfeldt
Sekreterare

Nämndeman i tingsrätten.

mobil: 0730-76 88 56

epost: rozita.edfeldt@centerpartiet.se

Jan-Olof Pettersson
Styrelseledamot - Suppleant

mobil: 0703245292

epost: ingrid.janolof@hotmail.com

Inga May Klasson
Styrelseledamot
Karin Malmborg Göransson
Styrelseledamot
Anna-Lena Wibring
Styrelseledamot - Suppleant

mobil: 070-370 60 91

epost: alwibring@gmail.com

 

Mariann Nilsson
Styrelseledamot - Suppleant
Sarmad Yousif
Styrelseledamot - Suppleant