Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Föreningens årsmöte 2017

Den 15 mars höll föreningen sitt årsmöte i Jönköping med 24 medlemmar närvarande.
Gerd Pettersson blev vald till ny ordförande efter att Joost Kramer avsagt sig omval.
Kvällens gäst var polismästare Johan Norrman som berättade om polisens omorganisation och det aktuella läget i området.

Protokoll från årsmötet finns här.


Polismästare Johan Norrman berättar

Seminarium om brottsoffer på nätet

Den  28 januari deltog 10 nämndemän från föreningen ett seminarium om brottsoffer på nätet i Växjö.
På förmiddagen pratade Johanna Gunnarsson från Lajks om hur det är för barn och ungdomar på Internet, framför allt i sociala medier. På eftermiddagen berättade Karl Dahlstrand om sin forskning om kräkningar.

 

Polismästare besöker vårt årsmöte den 15 mars

Vårt årsmöte kommer att hållas den 15 mars på Hotel City, Västra Storgatan i Jönköping.
Polismästare Johan Norrman kommer och berättar om polisens omorganisation.
Formell kallelse och förslag till dagordning kommer brevledes till nämndemän i länet.