Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Föredrag från Brottsoffermyndigheten

Ett knappt 20-tal medlemmar lyssnade tisdagen den 28 aug på ett intressant föredrag från Brottsoffermyndigheten. Därav tre vänner från nämndemannaföreningen i Borås.
Det var juristen Louise Lundqvist, som kommit från Umeå, och charmant gav oss insikt i Brottsoffermyndighetens verksamhet. Vi fick svar på vart utdömda ”åttahundringen” tar vägen, men framför allt hur brottsoffer kan få ersättning när betalning från den som begått brott fallerar.

Brotsoffermyndigheten Louise Lundqvist

Ytterligare information kan erhållas på www.brottsoffermyndigheten.se men också på www.rattegangsskolan.se (endast Explorer) och för föräldrar och ungdomar www.jagvillveta.se.

Höstens första aktivitet

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL:

Föreläsning av Brottsoffermyndigheten.

Louise Lundqvist, jurist Kunskapscentrum på Brottsoffermyndigheten, kommer till City Hotel i Jönköping tisdagen den 28 augusti kl 17.30 och berättar om verksamheten. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmälan krävs inte!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.

Förbundsstämma med Nämndemännens Riksförbund – NRF

Lokalföreningen i Jönköping representerades denna gång av Gerd Pettersson och Anders Källner. Förhandlingarna var förlagda till Stockholms Rådhus på Kungsholmen, som välkomnade oss till de historiska lokalerna.

Stadssekreteraren Catharina Espmark informerade om utvecklingen i rättsväsendet som sådant, men fick mest uppföljande frågor om nämndemännens ekonomiska villkor. Hon ”hör vad vi säger” och visar förståelse men har inga pengar med sig som besked. Hon förmedlar dock att minister Morgan Johansson är en varm anhängare av nämndemannasystemet som sådant.

Förhandlingarna leddes av Nicholas Nikander, en ung Kf-ordförande från Nynäshamn. Han lotsade igenom svåra procedurer, som stadgeändringar och styrelseval, med bravur.

Den nyvalda styrelsen med ny ordförande Linda von Beetzen, Stockholm, har mycket att ta tag i enligt verksamhetsplanen. Man arbetar med frågor om nämndemännens roll och ställning, samt utbildning. Rekrytering, inte minst av yngre nämndemän är en viktig fråga. Men framför allt ligger trycket på att komma vidare med arbetet för höjda arvoden.

Stämmans ordförande Nicholas Nikander. Foto: Anders Källner

Gerd och Anders flankerar Catharina Espmark. Foto: Anders Källner

Avgående tf ordförande Mats Linder, och tillträdande Linda von Beetzen. Foto: Gerd Pettersson