Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Hos Tullverket

Onsdagen den 18 april genomfördes föreningens studiebesök hos Tullverket i Göteborg.

Efter en övergripande orientering av Tullverkets organisation fick vi ett engagerat föredrag om Tullverkets arbete med bekämpning av narkotikahandeln. Efter lunch så fick vi ta del i intressanta fallstudier inom ramen för brottsbekämpning. Det var illustrativt och spännande att få höra och se, bl.a. övervakningsfilmer som varit avgörande bevismaterial i ett antal fall.

Senare på eftermiddagen så tog vi oss från konferensavdelningen i Nordstan till Majnabbe, dvs plan framför Tysklandsterminalen. Där fick vi dels träffa och bli informerad av ett hundteam, där matte och hunden tränar för att bli ett samspelt ekipage för kontroll av eventuellt narkotikainnehav. Dels hade man riggat upp en skanner, med vilken vi fick se hur man lyste igenom en lastbil. Det bedömdes vara ett värdefullt verktyg att se lönnutrymmen och onaturliga avvikelser i lasten och därmed fånga in olovligt gods.

Med stor tacksamhet minns vi allt jobb som Tullverket gjort och mobiliserat för föreningens och studiebesökets skull.

/Anders Källner

Inbjudan – Studiebesök på Tullverket Göteborg

Jönköpings Nämndemannaförening inbjuder medlemmar till studiebesök på Tullverket Göteborg.

Den 18 april gör vi studieresa med buss till Göteborg. Programmet ser ut så här:

07.00 Avresa från Jönköping, parkeringen vid Eurostop (m2 Center).
09.00 – 10.00 Presentation av Tullverkets organisation
10.00 – 10.15 Fika
10:15 – 11:30 Narkotikainformation
11:30 – 12:30 Lunch (på egen bekostnad i Nordstan)
12:30 – 13:30 Presentation av utvalda tullkrim-ärenden
13:30 – 16:00 Hundsök samt presentation av skannerverksamheten (i Göteborgs Hamn).
18.00 Åter i Jönköping

Anmälan genom Karin Malmborg Göransson via mail malmborg.karin@gmail.com eller SMS 0709625224.
Det finns plats för ca 20 deltagare så först till kvarn gäller…

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente.

Årsmöte 2018

Årsmötet hölls den 14 mars 2018.

Ca 30 medlemmar deltog. Lagmannen Karin Nacke och Ola Depui informerade.
Fd. överåklagare Sven-Erik Alhem höll en mycket intressant och fängslande föreläsning.

Protokollet kommer snart.