Slide background

Jönköpings Tingsrätt

Slide background

Göta Hovrätt

Slide background

Förvaltningsrätten i Jönköping

Slide background

Kammarrätten i Jönköping

Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Studiebesök tema droger 1

Den 13 november besökte 19 nämndemän från Jönköpings Nämndemannaförening polisen i Värnamo. Där träffade vi poliser som dagligen jobbar mot narkotika och andra droger.
Vi fick en mycket intressant eftermiddag med inblick i narkotikapolisens vardag samt ta del av deras erfarenheter av hur droghandeln går till. Vi fick också tillfälle att titta på hur olika droger kan se ut och få information om hur de fungerar i kroppen hos dem som använder droger. En lärorik eftermiddag!

/Arne

Nyhetsbrev från Riksförbundet

Studiebesök om droger

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL

Studiebesök om droger i Värnamo

måndagen den 13 november kl 14.00 – 1600

Narkotikapolisen tar emot och ger en grundläggande information om preparat, eget bruk, tydliga tecken på påverkan, nya droger, drogförsäljning på gatunivå, mm.

Avresa från Jönköping Rättscentrum kl 12.45 via Eurostop kl 12.55 och Vaggeryd/Skillingaryd. Max 25 deltagare. Anmälan genom Gerd Pettersson via mail gerdagnes@hotmail.com eller SMS 0733-320847. På grund av det begränsade antalet platser gäller först till kvarn. Hur vi tar oss till Värnamo meddelas till dem som anmält sig.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.