18 nämndemän blev utsläppta från jönköpingshäktet

Nämndemannaföreningen ordnade i början av december ett studiebesök i grannhuset, d v s häktet som ligger högst upp i polishuset.
Deltagarna fick en genomgång av verksamheten av kriminalvårdaren Stefan Gunnarssson (mittenbilden nedan) som  kunde berätta om att man varje år skriver in  och ut cirka 3000 personer från denna förvaring av misstänka brottslingar m fl, att man har 55 celler och därmed är häktet på fjärdeplats i landet. Varje år tar personalen häktade till och från cirka 700 huvudförhandlingar. Medlemmarna i föreningen fick se och känna på hjälpmedel som bl a hand- fot- och midjefängsel och det blev också en rundvanding i häkteskorridorerna, rast- och gemensamhetsutrymmen. För häktet har det nya Rättscentrum inneburit en stor förbättring när det gäller transporter till och från  rättegångar i Jönköpings Tingsrätt.

På första bilden ser vi Gunilla Warchalowski testa om hon kan komma ur bojorna. Sedan syns Hans-Olof Görebrandt undersöka ett midjefängsel och sist syns Thomas Carlsson med en ännu ej indentifierad nämndeman klädd i s.k. spotthuva.

 

IMG_0037 IMG_0033 IMG_0034