Föredrag från Brottsoffermyndigheten

Ett knappt 20-tal medlemmar lyssnade tisdagen den 28 aug på ett intressant föredrag från Brottsoffermyndigheten. Därav tre vänner från nämndemannaföreningen i Borås.
Det var juristen Louise Lundqvist, som kommit från Umeå, och charmant gav oss insikt i Brottsoffermyndighetens verksamhet. Vi fick svar på vart utdömda ”åttahundringen” tar vägen, men framför allt hur brottsoffer kan få ersättning när betalning från den som begått brott fallerar.

Brotsoffermyndigheten Louise Lundqvist

Ytterligare information kan erhållas på www.brottsoffermyndigheten.se men också på www.rattegangsskolan.se (endast Explorer) och för föräldrar och ungdomar www.jagvillveta.se.