Välkomna till en föreläsning i VITTNESPSYKOLOGI

med KARIN HOLMBOM som bl.a. undervisar i förberedande polis– och kriminalvårdsutbildningar. Hon håller kurser i ämnen som är relevanta för polis– och kriminalvård som innefattar bl.a. vittnespsykologi, förhörsteknik, fysträning, yrkesetik och konfliktkunskap.

Tid: Tisdag den 5 november kl. 17.30
Plats:City Hotel, Jönköping

Program:
Pass 1 (30 min) – Perception: Hur fungerar våra sinnen? Kan sammanhang, förväntningar, kunskap och annat påverka perceptionen? Vad är gestaltlagar? Mentala scheman och scripts påverkar i vittnessammanhang.

Paus, vi bjuder på kaffe & fralla
Pass 2 (50 min) – Kognition och minne: Minnets faser och faktorer som är kopplade till vittne, gärningsperson och situation. Vårt rekonstruktiva minne – olika faktorer som påverkar vittnens prestation.

Avslutningsvis ett case som utgångspunkt för diskussion och sammanfattning.