Vårsol

26 nämndemän besökte hotell City den 5 december för att lyssna på Ann Charlotte Jernberg, verksamhetschef samt Eva Axell, verksamhetsansvarig på HVB – hemmet Vårsol. Vårsol drivs i Frälsningsarméns regi som i år firade 100 års jubileum. 1919 öppnade ”slumsystrarna” barnhemmet Vårsol för barn som förlorat sina föräldrar i Spanska sjukan. HVB hemmet är öppet för ungdomar mellan 16 – 20 år med både stödboende, behandling och utrednings platser. Mycket intressant föreläsning!