Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena och Hospitalmuseet & Mårten Skinnares hus

Den 27 januari reste ett 30-tal medlemmar på Studieresa till Vadstena, där vi besökte Rättspsykiatriska kliniken. Vårdenhetscheferna Jimmy Ridell och Daniel Dagbäck informerade om rättspsykiatrins dubbla uppdrag, som är vård och samhällsskydd.

Rättspsykiatrins målgrupper: Personer som efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård, anhållna och häktade, personer som är intagna i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt. Personer som är intagna i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård samt LPT-patienter.

Efter god lunch på Folkhögskolan, av husmor Kristin Olsson, gjordes en guidad tur på Hospitalmuseet & Mårten Skinnares hus av guiden Marianne Kreij.