Kallelse till Årsmöte

Årsmöte den 9 mars kl. 17.30 på City Hotel, Västra Storg. 25A Jönköping

QR Kod Swish

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse 2019
 6. Kassaredogörelse 2019
 7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2021
 14. Rapporter från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Årsmötesgäst är Jimmy Svärdhagen, nämndeman och trollkarl som berättar och underhåller.

För att kunna förbereda förtäring, hotellets kvällsbuffé, är vi tacksamma om du anmäler deltagande till Anders Källner, and.kallner@gmail.com eller via SMS 073-44 88 900 senast den 4 mars. Du som ännu inte har betalt in medlemsavgift för 2020, var vänlig betala in på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37.