Digitalt årsmöte onsdagen den 10 mars kl. 17:30 via Zoom

Medlemmar i Jönköpings Nämndemannaförening kallas härmed till Digitalt årsmöte onsdagen den 10 mars kl. 17.30 via Zoom.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse 2020
 6. Kassaredogörelse 2020
 7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Rapporter från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

PC-programmet Zoom hämtas via www.zoom.us/download eller Zoom app som laddas ner till platta eller mobil via app-butik.

Inloggningsuppgifter finns i kallelsen som skickas via e-post, eller på förfråga till info@jnmf.se. Du som ännu inte har betalt in medlemsavgift för 2021, var vänlig betala in 225 kr på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37.