Ersättning för resekostnad

Resereglemente Jönköpings Nämndemannaförening
Reseersättning betalas till medlemmar som deltar i konferenser, seminarium, utbildningsdagar och studieresor anordnade av föreningen, eller andra arrangörer anslutna till Nämndemännens
Riksförbund.

Resekostnadens typ och omfattning
Ersättningen utgår från bostaden och betalas om aktiviteten hålls mer än 15 km enkel väg från nämndemannens ordinarie bostad. Samåkning skall ske i de fall det är möjligt. Ersättning enligt
kollektivtrafikens taxa, respektive bilersättning om 18,50 kronor/mil, dvs. följer den skattebefriade statliga ersättningen. Resa till styrelsemöten och till föreningens årsmöte ersätts enligt ovanstående bestämmelse.

För att få ut ersättning fyller man i blanketten Ersättning för reskostnader och lämnar till kassören.

Reglerna för reskostnad fastslogs på årsmötet 2018.