[layerslider id="1"]

Hantering av personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
I enlighet med dataskyddsregelverket informeras du härmed om att de personuppgifter som du lämnar när du ansöker om att bli medlem, såsom information om namn, adress, telefonnummer, epost och personnummer hos nämndemannaföreningen kommer att behandlas för att administrera ditt medlemskap och hålla förteckning över deltagande i aktiviteter.

Nämndemannaföreningen och Nämndemännens riksförbund erbjuder dig som medlem att delta i olika aktiviteter, som t ex möten, kurser och resor. Som medlem kommer du att få utskick med erbjudande om att delta i dessa aktiviteter. Beroende på vilka aktiviteter du väljer att delta i kan dina uppgifter komma att behandlas av din lokala nämndemannaförening eller Nämndemännens riksförbund alternativt externa samarbetspartners, som t ex researrangör.

Dina uppgifter gallras senast tre år efter att ditt medlemskap avslutats. Dina uppgifter gallras också om du har ansökt om att bli medlem men inte har betalat medlemsavgiften. Du har rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt att begära rättelse av dina uppgifter, att uppgifter raderas eller invända mot eller begränsning av behandlingen av uppgifterna.

Jönköpings Nämndemannaförening respektive Nämndemännens riksförbund är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap.

I och med att du betalar din medlemsavgift samtycker du till ovanstående. Tack för att du har tagit del av denna information.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Jönköpings Nämndemannaförening
c/o Jönköpings Tingsrätt
Hamngatan 15
550 02 Jönköping

Nämndemännens riksförbund
Ågatan 15 C
749 35 Enköping
E-post: kansli@nmrf.se