[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Nyhetsbrev från Riksförbundet

Studiebesök om droger

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL

Studiebesök om droger i Värnamo

måndagen den 13 november kl 14.00 – 1600

Narkotikapolisen tar emot och ger en grundläggande information om preparat, eget bruk, tydliga tecken på påverkan, nya droger, drogförsäljning på gatunivå, mm.

Avresa från Jönköping Rättscentrum kl 12.45 via Eurostop kl 12.55 och Vaggeryd/Skillingaryd. Max 25 deltagare. Anmälan genom Gerd Pettersson via mail gerdagnes@hotmail.com eller SMS 0733-320847. På grund av det begränsade antalet platser gäller först till kvarn. Hur vi tar oss till Värnamo meddelas till dem som anmält sig.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.

21 deltagare på DV

Kristina Ridal Ceder, Helena Larsson och Peter Rogbring. Foto: Arne Olofsson

Nämndemannaföreningen tackar Domstolsverket och deltagande medlemmar för en lyckad kväll. Kristina Ridal Ceder, Helena Larsson och Peter Rogbring höll mycket intressanta föredrag om myndighetens verksamhet samt svarade på frågor. Mattias Arvidsson berättade om säkerhetsarbetet.

21 deltagare fanns på plats varav 1 från Eksjös Nämndemannaförening.

Foto: Gunn-Britt Sabelstierna