[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Studieresan Visingsö

DGruppbild-Stigbyen 16 maj gjorde 15 nämndemän ett studiebesök till Visingsö. Målet var SiS ungdomshem Stigby som tar emot pojkar i åldern 16–20 år med allvarlig psykosocial problematik och pågående kriminalitet och missbruk.

Sofia Jurva, utredningssekreterare på Stigbyskolan, tog emot nämndemännen och höll en mycket bra presentation om historien och verksamheten. Sofia visade också en av de barnavdelningarna, de splitternya bygg- och bilverkstäderna samt idrottshallen. Den goda lunchen serverades i matsalen i huvudbyggnaden och var lagat av elever och personal på skolan.

Efter lunchen fortsatte Sofia sin presentation med information om behandling samt pågående forskning kring uppföljning och kvalitetssäkring. Studiebesöket avslutades med en gruppbild i vårsolen.

Jönköpings Nämndemannaförening tackar SiS ungdomshem Stigby och särskild Sofia Jurva för en mycket intressant och trevlig dag!

 

 

Årsmötet 2014

Den 25 mars 2014 kl. 19.00 hölls årsmötet på City Hotel Jönköping.

Mötet inleddes med att KRIS i Tranis, representerat av Peter och Krille, informerade om sitt engagemang och arbete för att stödja kriminella som önskar komma tillbaka till ett drogfritt liv utan kriminalitet.

Innan årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen de närvarande drygt 20 medlemmama och gäster på lättare färtäring.

Protokoll Årsmöte 2014

Årets medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2014 är 225 kronor och betalas in till PlusGiro 808851-0. Skriv ditt namn och gärna din e-postadress som meddelande.