[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Digital föreläsning: Securitas

Den 26 maj kopplade ca 20 nämndemän upp sig för att digitalt lyssna på Jonny Idebrant, driftchef på Securitas.

Jonny höll en mycket informativ föreläsning om Securitas verksamhet. Skillnaden mellan Väktare och Ordningsvakter klargjordes.

Ordningsvakterna utbildas och förordnas av Polisen och bär alltid blå uniformer medan väktare kan ha olika färger på sina uniformer, dock aldrig mörkblåa.

Ca 45 % är kvinnor och mestadels som väktare

Securitas har ca 10.000 anställda  i Sverige och finns i 55 länder.

/Styrelsen gm Gerd

Digitalt årsmöte onsdagen den 10 mars kl. 17:30 via Zoom

Medlemmar i Jönköpings Nämndemannaförening kallas härmed till Digitalt årsmöte onsdagen den 10 mars kl. 17.30 via Zoom.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse 2020
 6. Kassaredogörelse 2020
 7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Rapporter från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

PC-programmet Zoom hämtas via www.zoom.us/download eller Zoom app som laddas ner till platta eller mobil via app-butik.

Inloggningsuppgifter finns i kallelsen som skickas via e-post, eller på förfråga till info@jnmf.se. Du som ännu inte har betalt in medlemsavgift för 2021, var vänlig betala in 225 kr på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37.

Missing People

Den 7 oktober träffades 23 nämndemän fysiskt och 5 digitalt på ett Corona-anpassat City Hotell i Jönköping för att lyssna på Therese Jigfjord, operativ chef i Jönköping vid organisationen Missing People.

JNMF hade för första gången deltagare på distans

Missing People startade 2012 i Göteborg , sedan dess finns 62.000 skallgångar registrerade, 80 procent av de eftersökta har hittats vid liv. De som anmälts försvunna är oftast äldre dementa och ungdomar mellan 14-21 år.

Deltagarna satt utspridd i salen

Spännande och intressant . Ett beundransvärt ideellt arbete.