[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Missing People – Inställt

Onsdagen den 22 april kommer Therese Jigfjord från organisationen Missing People till City Hotell. Medlemsmötet börjar kl 17.30 och fika med fralla och kaka serveras 18.15. På grund av smittorisken så har styrelsen beslutat att ställa in informationskvällen med Missing People som var planerad den 22 april. Vi återkommer med detta arrangemang vid ett senare tillfälle. 

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte den 9 mars kl. 17.30 på City Hotel, Västra Storg. 25A Jönköping

QR Kod Swish

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse 2019
 6. Kassaredogörelse 2019
 7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2021
 14. Rapporter från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Årsmötesgäst är Jimmy Svärdhagen, nämndeman och trollkarl som berättar och underhåller.

För att kunna förbereda förtäring, hotellets kvällsbuffé, är vi tacksamma om du anmäler deltagande till Anders Källner, and.kallner@gmail.com eller via SMS 073-44 88 900 senast den 4 mars. Du som ännu inte har betalt in medlemsavgift för 2020, var vänlig betala in på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37.

Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena och Hospitalmuseet & Mårten Skinnares hus

Den 27 januari reste ett 30-tal medlemmar på Studieresa till Vadstena, där vi besökte Rättspsykiatriska kliniken. Vårdenhetscheferna Jimmy Ridell och Daniel Dagbäck informerade om rättspsykiatrins dubbla uppdrag, som är vård och samhällsskydd.

Rättspsykiatrins målgrupper: Personer som efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård, anhållna och häktade, personer som är intagna i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt. Personer som är intagna i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård samt LPT-patienter.

Efter god lunch på Folkhögskolan, av husmor Kristin Olsson, gjordes en guidad tur på Hospitalmuseet & Mårten Skinnares hus av guiden Marianne Kreij.