[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Aktivitetsprogram

Tisdag 5 november 2019
Vittnespsykologi
Tid: 17.30
Plats: City Hotel

Torsdag 5 december 2019
Information från Vårsol, HVB hemmet
Tid: 17.30
Plats City Hotel
Jultallrik

Måndag 27 januari 2020
Studiebesök på Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena
Måndag 9 mars 2020

Årsmöte
Information om prostitution och människohandel, av polisen och författaren Simon Häggström
Tid 17.30
Plats: City Hotel

Välkomna till en föreläsning i VITTNESPSYKOLOGI

med KARIN HOLMBOM som bl.a. undervisar i förberedande polis– och kriminalvårdsutbildningar. Hon håller kurser i ämnen som är relevanta för polis– och kriminalvård som innefattar bl.a. vittnespsykologi, förhörsteknik, fysträning, yrkesetik och konfliktkunskap.

Tid: Tisdag den 5 november kl. 17.30
Plats:City Hotel, Jönköping

Program:
Pass 1 (30 min) – Perception: Hur fungerar våra sinnen? Kan sammanhang, förväntningar, kunskap och annat påverka perceptionen? Vad är gestaltlagar? Mentala scheman och scripts påverkar i vittnessammanhang.

Paus, vi bjuder på kaffe & fralla
Pass 2 (50 min) – Kognition och minne: Minnets faser och faktorer som är kopplade till vittne, gärningsperson och situation. Vårt rekonstruktiva minne – olika faktorer som påverkar vittnens prestation.

Avslutningsvis ett case som utgångspunkt för diskussion och sammanfattning.

Jönköpings Nämndemän på Visingsö

Den 10 maj besökte 16 nämndemän ungdomshemmet Stigby på Visingsö.

Stigby

Chefen Katarina Högberg informerade om verksamheten och lärare visade lokaler för finsnickeri, svetsutbildningen och byggnadsutbildningen. 22 Pojkar mellan 16 – 20 år finns för närvarande på de 31 befintliga vårdplatser. Vi fick fantastiskt god lunch och proffsigt emottagande.

Efter detta besök fick vi en  tur runt ön med en fyllig historielektion av lokale guiden Janne Pettersson. Ön bjöd på vackert väder och humöret var på topp efter denna informativa aktivitet.

/Gerd Pettersson