[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Boka in i kalendern!

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL

Föreläsning om brottsplatsutredning

Vi träffas tisdagen den 27 november kl 17.30
på City Hotell, Västra Storgatan i Jönköping

då berättar

Thomas Lindström och Berno Löfdahl,

lokala brottsplatsutredare vid polisen i Jönköping, om hur man går tillväga vid en brottsplatsutredning. Efter föreläsningen bjuder föreningen på en enkel jultallrik!

Anmälan senast den 23 november via mail till gerdagnes@hotmail.com

eller SMS 073-332 08 47

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.

Studiebesök på häktet

Ett stort gäng medlemmar deltog i Nämndemannaföreningens oktoberaktivitet. Vi besökte Jönköpings Häkte för information och en ”husesyn”. Föreningen blev väl mottagen av Stefan Gunnarsson och Camilla Alexandersson. Stefan ledde informationen om rutinerna på häktet, om restriktioner men också omvårdnad och stöd för häktade. Nytt för flera var att häktet i Jönköping fungerar också som en pausplats och ”omlastningscentral” för transporter av häktade mellan våra storstadsområden.
Tacksamma för informationen, men också för att inte behöva bli inlåsta utan fritt gå ut i höstmörkret, lämnade vi häktet med djupa intryck.

-Anders Källner

Föredrag från Brottsoffermyndigheten

Ett knappt 20-tal medlemmar lyssnade tisdagen den 28 aug på ett intressant föredrag från Brottsoffermyndigheten. Därav tre vänner från nämndemannaföreningen i Borås.
Det var juristen Louise Lundqvist, som kommit från Umeå, och charmant gav oss insikt i Brottsoffermyndighetens verksamhet. Vi fick svar på vart utdömda ”åttahundringen” tar vägen, men framför allt hur brottsoffer kan få ersättning när betalning från den som begått brott fallerar.

Brotsoffermyndigheten Louise Lundqvist

Ytterligare information kan erhållas på www.brottsoffermyndigheten.se men också på www.rattegangsskolan.se (endast Explorer) och för föräldrar och ungdomar www.jagvillveta.se.