[layerslider id="1"]
Välkommen till Jönköpings Nämndemannaförening. Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Våra tekniska problem fortsätter… men håll ut! Snart kommer en uppdaterad hemsida!

Höstens första aktivitet

JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING INBJUDER MEDLEMMAR TILL:

Föreläsning av Brottsoffermyndigheten.

Louise Lundqvist, jurist Kunskapscentrum på Brottsoffermyndigheten, kommer till City Hotel i Jönköping tisdagen den 28 augusti kl 17.30 och berättar om verksamheten. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmälan krävs inte!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reskostnadsersättning betalas enligt vårt resereglemente, se hemsidan.

Förbundsstämma med Nämndemännens Riksförbund – NRF

Lokalföreningen i Jönköping representerades denna gång av Gerd Pettersson och Anders Källner. Förhandlingarna var förlagda till Stockholms Rådhus på Kungsholmen, som välkomnade oss till de historiska lokalerna.

Stadssekreteraren Catharina Espmark informerade om utvecklingen i rättsväsendet som sådant, men fick mest uppföljande frågor om nämndemännens ekonomiska villkor. Hon ”hör vad vi säger” och visar förståelse men har inga pengar med sig som besked. Hon förmedlar dock att minister Morgan Johansson är en varm anhängare av nämndemannasystemet som sådant.

Förhandlingarna leddes av Nicholas Nikander, en ung Kf-ordförande från Nynäshamn. Han lotsade igenom svåra procedurer, som stadgeändringar och styrelseval, med bravur.

Den nyvalda styrelsen med ny ordförande Linda von Beetzen, Stockholm, har mycket att ta tag i enligt verksamhetsplanen. Man arbetar med frågor om nämndemännens roll och ställning, samt utbildning. Rekrytering, inte minst av yngre nämndemän är en viktig fråga. Men framför allt ligger trycket på att komma vidare med arbetet för höjda arvoden.

Stämmans ordförande Nicholas Nikander. Foto: Anders Källner

Gerd och Anders flankerar Catharina Espmark. Foto: Anders Källner

Avgående tf ordförande Mats Linder, och tillträdande Linda von Beetzen. Foto: Gerd Pettersson

Hos Tullverket

Onsdagen den 18 april genomfördes föreningens studiebesök hos Tullverket i Göteborg.

Efter en övergripande orientering av Tullverkets organisation fick vi ett engagerat föredrag om Tullverkets arbete med bekämpning av narkotikahandeln. Efter lunch så fick vi ta del i intressanta fallstudier inom ramen för brottsbekämpning. Det var illustrativt och spännande att få höra och se, bl.a. övervakningsfilmer som varit avgörande bevismaterial i ett antal fall.

Senare på eftermiddagen så tog vi oss från konferensavdelningen i Nordstan till Majnabbe, dvs plan framför Tysklandsterminalen. Där fick vi dels träffa och bli informerad av ett hundteam, där matte och hunden tränar för att bli ett samspelt ekipage för kontroll av eventuellt narkotikainnehav. Dels hade man riggat upp en skanner, med vilken vi fick se hur man lyste igenom en lastbil. Det bedömdes vara ett värdefullt verktyg att se lönnutrymmen och onaturliga avvikelser i lasten och därmed fånga in olovligt gods.

Med stor tacksamhet minns vi allt jobb som Tullverket gjort och mobiliserat för föreningens och studiebesökets skull.

/Anders Källner