Nytt system för nämndemännen efter valet 2014

​Lagmannen Inger Söderholm har fått Regeringens uppdrag att se över nämndemannasystemet. Utredaren ska samråda med berörda myndigheter och organisationer, bl.a. Nämndemännens riksförbund. En referensgrupp  med representanter från riksdagspartierna ska tillsättas till stöd för utredare
Read More